video Dấu chân phái trước - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Truyền thuyết Hồ Gươm - Đào Tiến Lợivideo Luyện thanh nhạc cơ bảnvideo Hoa Sữa - HV Thu Trangvideo Tháng năm nhớ Bác - Đào Tiến Lợivideo Giai điệu Tổ quốc - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Dạy hát: Đứa bé - HV Phạm Thảovideo Sông Đăc Krông mùa xuân vềvideo Học thanh nhạc - HV Tâm Du